ศอ.บต. เปิดศูนย์อำนวยการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมชายแดนใต้

ศอ.บต.เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์ประสานรับแจ้งเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเร่งด่วน

วันอังคาร (3 มกราคม) ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายมาหามะพีสกรี วาแม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ได้ร่วมแถลงข่าวในการเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขึ้น เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย โดยในเบื้องต้นได้จัดตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมในการอำนวยความสะดวกด้านการให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ เช่น การประสานจัดหาเรือยาง เรือท้องแบน เพื่อเข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนเปิดศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผ่าน สายด่วนอุ่นใจ ศอ.บต. 1880 โทรฟรี 24 ชั่วโมง

โดยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสามารถโทรมาแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคอื่นที่ต้องการสอบถามข้อมูลของญาติมิตรในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำมาบริจาคได้ที่ ศอ.บต. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งตนและทีมงาน ศอ.บต. หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ประสานงานทั้งข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ เพราะต้องเฝ้าระวังไปอีก 1-2 วัน ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา

ขณะที่ ความเสียหายในพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เบื้องต้น ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 18 อำเภอ 83 ตำบล 384 หมู่บ้าน 13,317 ครัวเรือน และประชาชนได้รับความเดือดร้อน กว่า 80,000 คน

ความคิดเห็น

comments