ปธ.คณะกรรมาธิการกิจการสตรีแห่งกลันตัน มอบเงินช่วยเหลือที่นครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรีแห่งรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะซาบซึ้งน้ำใจคนไทยที่เคยช่วยเหลือชาวมาเลเซียไว้เมื่อครั้งประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2557

มติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 มกราคม YB HJH MUMTAZ MD NAWI ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรีแห่งรัฐกลันตัน สมาชิกสภาจังหวัดเขตรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 200,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นายอภิเชษฐ์ เจ๊ะอูมา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

โดย YB HJH MUMTAZ MD NAWI ประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรีแห่งรัฐกลันตัน สมาชิกสภาจังหวัดเขตรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2557 ขณะที่ประเทศมาเลเซียได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ธารน้ำใจจากคนไทยจากหลายจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือในหลายด้าน โดยเฉพาะการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้ชาวมาเลเซียได้ใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติที่เกิดขึ้น อีกทั้งจากอุทกภัยครั้งนั้นทำให้ชาวมาเลเซียรู้ว่าขณะนี้พี่น้องในพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกัน จึงอยากแบ่งปันน้ำใจในฐานะมิตรประเทศที่ดี และขอให้สถานการณ์คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ความคิดเห็น

comments