เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยอดตายพุ่ง 83 นับแต่ 1 ธันวาคม

นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้กำกับควบคุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การดูแลกรณีผู้เสียชีวิต จำนวน 83 ราย จากสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2559 จำนวน 36 ราย และห้วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงปัจจุบัน จำนวน 47 ราย ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบทางราชการแล้ว รายละ 25,000 บาท หากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว รายละ 50,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับเงินพระราชทานพระราชานุเคราะห์ รายละ 10,000 บาท และเงินบริจาคอื่นๆ ในส่วนการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการส่งทีมลงไปช่วยฝึกอาชีพ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูในระยะยาวและสนับสนุนสถานที่ให้ประชาชนเข้าพักอาศัยระหว่างซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด ในส่วนการบริหารจัดการทรัพยากร และการให้ความช่วยเหลือประชาชน กองบัญชาการฯ (ส่วนหน้า) ดำเนินการเกลี่ยกำลังพลและอุปกรณ์ไปประจำจุดอ่อนไหวและพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ โดยหากประชาชนมีสิ่งใดที่จะขอรับการสนับสนุน สามารถร้องขอมาได้ผ่านทางอำเภอหรือจังหวัด หรือทางโทรศัพท์ 063 905 0232 , 063 905 0271, 063 905 0283, 063 905 0185, 063 905 0194 และโทรสาร 077 380 642

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 มกราคม 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือแก้ไขเฉพาะหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อุทกภัย จึงขอเชิญประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ความคิดเห็น

comments