ม.นราธิวาสฯ เตรียมจัด“มหกรรมวิชาการ ตามรอยพระราชดำริ” 6 – 12 กุมภา นี้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน จ.นราธิวาส จัดแถลงข่าวครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ เชิญชมและร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ ตามรอยพระราชดำริ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 – 12 กุมภาพันธ์ 2560

วันอังคาร (31 มกราคม) ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอารีย์ ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการแถลงข่าวครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ นิสิตนักศึกษา มาร่วมงานกว่า 500 คน รวมทั้งชมนิทรรศการจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยนราธิวาส เต็มรูปแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และได้บังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลันเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส

จากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดให้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นวันครบรอบปีในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในปี 2560 นี้ เป็นวันครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 12 ทางมหาวิทยาลัยฯจึงได้กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ

ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ศุนย์ราชการ) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส และทางมหาวิทยาลัยฯได้กำหนดจัดพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชดำริ” ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมงานวิจัย และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันจรวจน้ำ แข่งขันโต้วาที แข่งขันการตอบปัญหา และอื่นๆอีกมากมาย.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments