“เปอร์มัส” ร้องรัฐนำ กม.มนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้ในพื้นที่ชายแดนใต้

กลุ่มเปอร์มัส จัดเสวนาเชิงวิชาการ “มนุษยธรรมกับปาตานีที่ยังมีชีวิต” เรียกร้องรัฐไทยนำกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) มาใช้ในพื้นที่ จชต. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของประชาชน และลดระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

MGR Online รายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ (4 กุมภาพันธ์) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS) ได้จัดเสวนาวิชาการให้หัวข้อ “มนุษยธรรมกับปาตานีที่ยังมีชีวิต” โดยมีนักวิชาการ และนักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีการอ่านแถลงการณ์ มีมติให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมนุษยธรรมปาตานี (PATANI Humanitatian Day) เพื่อให้คู่สงคราม และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการคุ้มครองพลเรือน เคารพหลักมนุษยธรรม หรือกฎกติกาสงคราม ทางกลุ่มองค์กรเปอร์มัส ได้มีการเสนอให้รัฐทบทวนข้อเรียกร้อง เพื่อนำมาซึ่งกระบวนการสันติภาพปาตานี ดังนี้

1.ขอให้คู่สงครามทำสงครามภายใต้กฎกติกาสากล และคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล
2.ทุกเหตุการณ์ที่มีการละเมิดหลักมนุษยธรรม หรือละเมิดกฎกติกาสงคราม ให้ยกระดับกระบวนการตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของกลไกระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมที่มาจากการเห็นร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่เอื้อต่อบรรยากาศของการสร้างกระบวนการสันติภาพที่ประชาชนไว้ใจ และสามารถให้ความเป็นธรรมแก่เหยื่อได้อย่างแท้จริง
3.ขอให้ประชาชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและระหว่างประเทศ ร่วมกันผลักดันให้กระบวนการสร้างสันติภาพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งคู่ขัดแย้งหลักระหว่างรัฐและขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราช ต้องยึดเจตจำนงของประชาชนปาตานี ในฐานะเจ้าของชะตากรรมอย่างแท้จริงเป็นศูนย์กลางของข้อยุติความขัดแย้ง หรือข้อตกลงสันติภาพได้เกิดขึ้นโดยเร็ววัน

นายสุไฮมี ดุละสะ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กลุ่มเปอร์มัส กล่าวว่า เมื่อเราอยู่ในพื้นที่ของความขัดแย้งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันให้ทางรัฐไทย ผลักดันบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หรือ IHL ในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเป็นการลดความรุนแรง รวมไปถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

ความคิดเห็น

comments