นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ เยี่ยมโรงงานเสื้อผ้าแฮนด์อินแฮนด์

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแฮนด์อินแฮนด์ ชื่นชมการบูรณาการทำงานทุกฝ่าย ที่ช่วยส่งเสริมอาชีพให้คนในพื้นที่

วันเสาร์ (18 กุมภาพันธ์) ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนและคณะ พร้อมด้วยนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ที่จ้างแรงงานคนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธ-มุสลิม ที่มีความถนัดเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งโรงงานสามารถรองรับแรงงานจำนวนมากได้ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสการจ้างงาน และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนด้วย

จากการที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง ความเข้าใจ สนับสนุน งานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและอาชีพ วิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา จึงได้จัดทำแผนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานและอาชีพ ของวิสาหกิจชุมชน แฮนด์อินแฮนด์ มีการ พัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตร การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงาน อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ของกำลังแรงงานในพื้นที่ ก่อนเข้าทำงานในโรงงานแฮนด์อินแฮนด์ พร้อมทั้งจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรเย็บ ผ้า ในโรงงาน อุตสาหกรรมด้วย

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ในครั้งนี้ ได้เห็นเป็นรูปธรรมของความร่วมมือ การบูรณาการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและเทศบาลอำเภอรือเสาะ ได้ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนระยะสั้น ให้ความรู้ เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้กับชุมชน สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ โดยไม่ต้องออกไปทำงาน นอกพื้นที่
ขณะเดียวกันส่งเสริมการจัดอบรมให้ชุมชนมีความรู้เรื่องไอที เพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงงาน ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

นอกจากนี้ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เยี่ยมชม การเรียนการสอน ของหน่วย จัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ณโรงเรียนบ้านยะบะ( อุปการวิทยา) ด้วย พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนละหาร ที่อำเภอยี่งอ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดเก็บรวบรวมศิลปะวัตถุหลากหลายประเภทของท้องถิ่นที่นับว่าหาชมได้ยากในปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ​

ความคิดเห็น

comments