EGATi ยันลงทุนเหมืองอินโดฯ ไม่เกี่ยวโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่

EGATi ย้ำชัดลงทุนในเหมืองถ่านหิน Adaro Indonesia เสริมศักยภาพจัดหาเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าที่บริษัทลงทุนในต่างประเทศ ชี้ค่าความร้อนของถ่านหินที่ผลิตได้ไม่ตรงกับค่าความร้อนทางเทคนิคของโรงไฟฟ้ากระบี่ จึงไม่สามารถร่วมประมูลจัดหาถ่านหินให้โรงไฟฟ้ากระบี่ได้

นายวัชรา เหมรัชตานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) เปิดเผยว่า ตามที่มีประเด็นข่าว EGATi ไปลงทุนในเหมืองถ่านหินบริษัท Adaro Indonesia ไว้ล่วงหน้า ทำให้ กฟผ. ต้องผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ขอยืนยันว่าการลงทุนในเหมืองถ่านหินอินโดนีเซียของ EGATi ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่ กพช. เพิ่งมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เนื่องจากคุณสมบัติถ่านหินส่วนใหญ่ของเหมืองแห่งนี้มีค่าความร้อนไม่ตรงกับคุณสมบัติถ่านหินที่จะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ดังนั้น เหมืองแห่งนี้จึงไม่มีถ่านหินที่จะสามารถขายให้กับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ได้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi กล่าวต่อถึงวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในเหมืองถ่านหินครั้งนี้ว่า เป็นการประกันความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงให้กับการลงทุนของบริษัทในโรงไฟฟ้าถ่านหินต่างประเทศในอนาคต เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินกวางจิ 1 ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเจริญเติบโตให้กับบริษัท EGATi โดยบริษัท Adaro Indonesia เป็นเหมืองที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้ทันที มีลูกค้าจากถึง 14 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ สเปน เป็นต้น มารับซื้อถ่านหินที่ผลิตได้ และในช่วงที่บริษัทเข้าไปทำสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นกับบริษัท Adaro Indonesia ขณะนั้นเป็นช่วงที่ราคาถ่านหินในตลาดโลกตกต่ำมานาน เหมืองถ่านหินจำนวนมากได้หยุดการผลิต แต่เนื่องจากเหมืองถ่านหิน Adaro มีต้นทุนการผลิตต่ำจึงยังเปิดดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้ และเมื่อราคาถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นในปลายปี 2559 ทำให้ผลตอบแทนการลงทุนของ EGATi ในโครงการนี้มีมากกว่าที่ประมาณการไว้มาก

“เมื่อ EGATi มีผลประกอบการที่ดีจากการลงทุนนี้ จะลดการพึ่งพาเงินลงทุนของ กฟผ. และสามารถระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจได้ด้วยตัวเอง รวมถึงช่วยส่งเสริมศักยภาพให้บริษัทในการเข้าแข่งขันทางธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศในอนาคต ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าในนานาประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ที่มีการถือหุ้นในธุรกิจต้นน้ำ คือ เหมืองถ่านหิน เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าที่บริษัทไปลงทุนเช่นกัน” กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi กล่าว

ความคิดเห็น

comments