Headlines

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ซ้อมป้องกันอัคคีภัย

นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงกะลุวอเหนือ ซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟ

วันพุธ (22 กุมภาพันธ์) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิด การซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง โดยมีเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย หัวหน้าส่วนราชการ ครู และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนและสังเกตการณ์

การซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยและการหนีไฟ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยของเด็กทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย ลดสถิติการเกิดภัยหรือไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมทำการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 60 คน การฝึกซ้อมแผนดังกล่าวได้จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในห้องครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงได้เร่งช่วยกันนำเด็กออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมแจ้งรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เข้าช่วยระงับเพลิง จากนั้นพนักงานดับเพลิงได้เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงจนสงบ

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การซ้อมแผนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เด็กนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ต้องหาวิธีการป้องกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุ กรณีเกิดไฟไหม้ ซึ่งทางเทศบาลมีกำลังพล มีทีมงานที่พร้อมกับยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆมีความพร้อมอยู่แล้ว เราผ่านการฝึกมาเป็นที่เตรียมการตลอดเวลา ในการดูแลชีวิตเด็กๆ ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเกิดเหตุขึ้นมา เราก็สามารถที่จะหาวิธีป้อง

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments