ไอแบงก์ลงนามหนุนการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม

นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกับสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จ.กระบี่ โดยมี นายปภาณ อารียา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร และนายวุฒิสาร เจสาสน์ ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิลาศ สมาน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์อัล–อิสลามียะฮ์ จำกัด จ.ภูเก็ต และนางขนิษฐา พ่วงศิริ ผู้จัดการสหกรณ์ศรัทธาชน จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ความคิดเห็น

comments