กำหนดพื้นที่ปลอดภัย คืบหน้าพูดคุยสันติสุขดับไฟใต้

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตกลงร่วมกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ “มารา ปาตานี” กำหนดพื้นที่ปลอดภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 13 ปี

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า คณะพูดคุยฯตัวแทนรัฐบาลไทย นำโดย พล.อ.อักษรา เกิดผล ได้ร่วมหารือแบบเต็มคณะกับผู้แทนกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ 6 กลุ่ม ในชื่อ “มารา ปาตานี” โดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก ผลการหารือเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีทิศทางที่ดี โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะกำหนด “พื้นที่ปลอดภัย” หรือ เซฟตี้โซน เพื่อนำร่องการยุติใช้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการเสนอพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยมาทั้งหมด 5 อำเภอ โดยเป็น 1 อำเภอในจังหวัดปัตตานี 2 อำเภอในจังหวัดยะลา และอีก 2 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส แต่เบื้องต้นจะคัดเลือกเพียง 1 อำเภอเท่านั้นเพื่อเป็นอำเภอนำร่อง

หลังจากนี้คณะทำงานเทคนิคร่วมฯของทั้งสองฝ่าย จะจัดทำรายละเอียด หลักการ และขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล โดยคณะกรรมการจะลงพื้นที่อำเภอต่างๆ ที่มีการเสนอชื่อมา ก่อนประเมินความเหมาะสม และส่งให้คณะพูดคุยฯชุดใหญ่ตัดสิน กระบวนการดังกล่าวจะใช้เวลา 3 เดือน โดยมีการดึงภาคประชาสังคมและตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมด้วย

ขณะที่ฝ่ายมารา ปาตานี จะส่งตัวแทนเข้ามาประเมินพื้นที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลไทยต้องให้ความคุ้มครอง โดยหลังจากนี้ พล.อ.อักษรา จะแถลงผลการพูดคุยอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนด้วย

การกำหนด “พื้นที่ปลอดภัย” ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในพูดคุยเพื่อสันติสุขฯรอบนี้ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2557 แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย เพราะในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีการพูดคุยแบบปิดลับกับกลุ่มบีอาร์เอ็นและอาร์เคเคในพื้นที่ ก็เคยกำหนดพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน 3 อำเภอมาแล้ว แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลังจากนายอภิสิทธิ์ยุบสภา และแพ้การเลือกตั้ง ทำให้กระบวนการครั้งนั้นไม่ได้เดินหน้าต่อ

ความคิดเห็น

comments