Thursday, 22/8/2019 | 10:11 UTC+7
i-News

ตีตกกฎหมายห้ามปิดหน้า สภาสวิตเซอร์แลนด์ดับฝันรัฐบาลขวาจัด

วุฒิสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ปฏิเสธความต้องการของพรรคชาตินิยมขวาจัด ในการออกกฎหมายห้ามคลุมฮิญาบแบบปิดหน้า หรือบูรเกาะ หรือนิกอบ ที่มีมุสลิมะห์ในสวิตเซอร์แลนด์ไม่กี่คนคลุมฮิญาบในลักษณะดังกล่าว

สมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนเสียงโหวตด้วยคะแนน 26 ต่อ 9 โดยมีสมาชิก 4 คนงดออกเสียง จากการลงมติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จากมาตรการที่พรรคชาตินิยมพยายามผลักดันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ขณะที่ในภูมิภาคติซิโด(Ticino)เป็นภูมิภาคชาวสวิสที่พูดภาษาอิตาเลียนได้ประกาศห้ามการห้ามใช้บูรเกาะในปีที่ผ่านมา

สมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคชาตินิยมขวาจัด Swiss People’s Party ของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ผลักดันมาตรการใหม่ในการล่ารายชื่อเพื่อเปิดให้มีการลงประชามติของประชาชน

กลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายชาตินิยมขวาจัดอ้างว่าการปิดหน้าไม่ควรถูกอนุญาตด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และอ้างว่าการคลุมฮิญาบแบบปิดหน้าจะเป็นอันตรายต่อสิทธิสตรี

ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต่อกฎหมายดังกล่าวระบุว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นอุปสรรค และเสียงที่จะทำให้เกิดการปะทะทางวัฒนธรรม และการคลุมฮิญาบแบบปิดหน้าก็แทบไม่พบเห็นในหมู่ประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ และจะพบได้นานๆ ครั้งในหมู่นักท่องเทียวเท่านั้น

ความคิดเห็น

comments

About