Thursday, 22/8/2019 | 2:24 UTC+7
i-News

เครือข่ายปกป้องอันดามันฯ ชงแนวทางศึกษาโรงไฟฟ้า

แกนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ชงแนวทางศึกษาผลกระทบการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แนะทำเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลังงานสำหรับภาคใต้ ดูต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหน ใช้แบบใดจึงจะเหมาะสม ไม่ได้เน้นแค่ถ่านหิน ให้ผู้อนุมัติรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย เช่นการท่องเที่ยว

วันจันทร์ (13 มีนาคม) ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.พ. เมื่อเวลา 12.00น. นายประสิทธิชัย หนูนวล และ ม.ล.รุ่งคุณ กิติยากร แกนนำเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอแนวทางศึกษาผลกระทบการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้

โดยนายประสิทธิชัย กล่าวว่า หลังนายกฯ มีคำสั่งให้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ใหม่ เราจึงมายืนข้อเสนอว่าควรมีการจัดทำการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคงพลังงานสำหรับภาคใต้ในภาพรวม เพื่อดูว่าภาคใต้ต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหน และควรใช้พลังชนิดใดจึงจะเหมาสม โดยยึดผลประโยชน์ในภาพรวม ไม่ยึดติดเฉพาะถ่านหิน รวมถึงการจัดทำอีไอเอควรยึดกติกาแบบใหม่ โดยใช้ผู้ที่เป็นกลาง และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการ อีกทั้ง ผู้อนุมัติโครงการต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น เช่น จังหวัดกระบี่ มีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละ 8 หมื่นล้านบาท ถ้าผลการศึกษาเห็นว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจะไม่มีผลกระทบ แต่หากมีผลกระทบขึ้นมาต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผลการศึกษาอีไอเอ ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ออกมาอย่างไร พวกตนก็พร้อมยอมรับ

ความคิดเห็น

comments

About