รองประธาน สนช.ลงพื้นที่ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบชุดนักเรียนและข้าวสาร ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 2,000 ชุด พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการของอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 164,500 บาท

วันจันทร์ (20 มีนาคม) นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบชุดนักเรียนและข้าวสาร ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-24 มกราคม 2560 เกิดอุทกภัยน้ำท่วม 4 ช่วง มีผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 13 อำเภอ กว่า 145,000 คน ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในส่วนของทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการเกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในภูมิภาคต่าง ๆ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟู บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีนโยบายมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ประสบอุทกภัย จังหวัดละ 2,000 ชุด ประกอบกับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง จึงได้นำเงินบริจาคจากประชาชน ส่วนราชการ และภาคประชาชน ไปจัดซื้อข้าวสารนำมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ด้วย จังหวัด 2,000 ถุง
สำหรับในพิธีวันจันทร์ (20 มีนาคม) มีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครอง จำนวน 200 คน รับมอบชุดนักเรียน 200 ชุดและข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 200 ถุง นอกจากนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 47 ครัวเรือน เป็นเงิน 164,500 บาท อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments