นราธิวาสเปิดถนนสายวัฒนธรรม ส่งเสริมวิถิท้องถิ่น

จังหวัดนราธิวาส เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ส่งเสริมวิถีท้องถิ่นชาวนรา

เมื่อเวลา 17.30 น.วันเสาร์ (8 เมษายน) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานถนนนายวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 8-11 เมษายน 2560 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสาน คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน รวมถึงเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ในพิธีเปิดมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึง มิสเตอร์ ตรีโยโก จัตมีโก Mr.Triyogo jatmiko กงสุลใหญ่ประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่นอกจากให้ความสนใจเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีแล้ว ยังรวมชมนิทรรศการและภาพยนตร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 การสาธิตศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย การสาธิตภูมิปัญญาอาหารและช่างฝีมือพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าถิ่น และรวมนั่งรถรางชมตำนานเมืองมือนารอพร้อมชมการละเล่นโยนลูกข่างของชาวอินโดนิเซียด้วย

อย่างไรก็ตามก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมชมบู๊ทและชิมขนมหวาน และอาหารคาวที่ขึ้นชื่อเมืองนราธิวาส ซึ่งมีการจัดแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments