Headlines

ผบ.นย.นำทีมลงแขกเกี่ยวข้าว บาเจาะ นราธิวาส

เมื่อวันพฤหัสบดี (20 เมษายน) ที่ผ่านมา นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมพหุวัฒนะธรรม ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ บ้านเชิงเขา หมู่ ๔ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม แม้จะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

โดยมี น.ท.ปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ พร้อมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลาม ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจ รอยยิ้ม และมิตรภาพอันดีต่อกัน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments