ผู้ว่านราธิวาส เปิดงาน “ถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงาน “ถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย” พร้อมระบุให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน นำไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและความสันติสุขในพื้นที่

เมื่อวันอาทิตย์ (7 พฤษภาคม) เวลา 19.00 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงาน “ถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย” ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่ 7 เมืองหลัก ที่บริเวณถนนภูผาภักดี อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสินค้าและบริการในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน นำไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายรัฐบาล และเป็นการสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ด้านนางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดงานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดในพื้นที่ 7 เมืองหลัก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรยากาศการค้า รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ ในเขตเมืองหลัก ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับสู่พื้นที่

สำหรับการจัดงานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณถนนภูผาภักดี อำเภอเมืองนราธิวาส มีสินค้าที่นำมาจำหน่าย ประกอบด้วย ของใช้ ของตกแต่ง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากกระจูด อาหารแปรรูป อาหารปรุงสด จากผู้ประกอบการ OTOP SMEs และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 คูหา รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการถนนคนเดิน มากกว่า 250 ราย นอกจากนี้ยังมีการจัดจุดถ่ายภาพเพื่อเป็นจุดเช็คอิน การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ชุดโชว์พิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายบนเวที ที่สำคัญในการจัดครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2560 จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้ซื้อไว้เพื่อบริโภคในช่วงเดือนรอมฎอนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

ความคิดเห็น

comments