ม.วลัยลักษณ์ เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ พร้อมบริการเต็มรูปแบบปี 62

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์อย่างเป็นทางการ ในช่วงแรกจะให้บริการผู้ป่วยนอก เตรียมความพร้อมก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบที่มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิบการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กร ภาคประชาชนจำนวนมาก พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมพิธีศาสนา ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ดีใจสำหรับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และชาวภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก และต่อไปเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะมี 750 เตียงให้บริการผู้ป่วยใน มีการเชื่อมโยงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลายคณะ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลที่สมบูรณ์แบบ รองรับให้บริการประชาชนได้ครบวงจร ช่วยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลของรัฐ รองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไปจะมีสนามบินนานาชาติเกิดขึ้น

ทางด้าน ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดบริการในระยะแรก เพื่อเตรียมความพร้อมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ระบบต่างๆ ให้สมบูรณ์ ก่อนเปิดบริการเต็มรูปแบบในปี 2564 บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ขั้นแรกจะให้บริการผู้ป่วยนอก ตรวจรักษาโรคทั่วไป มีคลินิกพิเศษหลายคลินิก ตรวจรักษาโดยนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล เป็นผู้อำนวยการ พร้อมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จากนั้นต้นปี 2561 จะมีคลินิกเฉพาะทางให้บริการเพิ่มขึ้น ต่อจากนั้นในเดือนมีนาคมจะเปิดให้บริการผู้ป่วยใน จำนวน 16 เตียง

ขณะนี้ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2562 เฟสแรก จะให้บริการผู้ป่วยใน 550 เตียง และเพิ่มจำนวนไปถึง 750 เตียง ตามแผนในปี 2565 จะมีอาจารย์แพทย์ 170 คน ปฏิบัติงาน ได้วางแผนรองรับ เตรียมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เป็นโรงพยาบาลหลักของภาคใต้ตอนบน พร้อมดูแลประชาชนที่จะเข้ามารับการรักษากว่า 1,000,000 คนต่อปี

ที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

comments