ป่าห้วยขาแข้ง จัดหน้าที่ดับไฟป่าเร่งทำแนวกันไฟระยะทาง 90 กม.

สถานีควบคุมไฟป่าอุทัยธานี ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เร่งจัดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 4 ชุด รวม 60 นาย เร่งดำเนินการจัดทำแนวกันไฟป่าตามเส้นทางที่เกิดไฟไหม้เป็นประจำและแนวป่ากันชน มีระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสีย

นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหอดูไฟตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานสถานการณ์ไฟป่าหากเกิดขึ้นจะได้แจ้งพิกัดนำเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าสนับสนุนการดับไฟป่าได้ทันที พร้อมกันนี้ยังได้จัดชุดลาดตระเวนหมุนเวียนกันเดินป่าไปพร้อมกันด้วย ระหว่างเดินป่าลาดตระเวนหากพบว่าจุดที่ล่อแหลมจะใช้วิธีการ ชิงเผาก่อน เพื่อเป็นแนวกันไฟ และผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะเป็นจุดที่จะทำให้เกิดหญ้าอ่อนให้สัตว์ป่าใช้เป็นอาหาร พร้อมขอความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่อาศัยติดป่ากันชนของป่าห้วยขาแข้ง ได้คำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดจากการเผาป่า หรือ ความไม่รอบคอบของผู้ใช้เส้นทาง เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ หรือ เผาวัชพืชของตน และไม่ควบคุม จนลามเข้าไปติดพื้นที่ของป่า ซึ่งจะเกิดไฟป่าลุกลามไปจนถึงป่าในชั้นในซึ่งจะเกิดอันตรายต่อสัตว์ป่านานาชนิดรวมถึงเป็นการทำลายระบบนิเวศอีกด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

ความคิดเห็น

comments