Friday, 23/8/2019 | 8:47 UTC+7
i-News

จุฬาฯประกาศ 17 เมษา ตรงกับ 1 ชะบาน

ประกาศจุฬาราชมนตรี ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่าในวัน และเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซะห์บาน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561

ความคิดเห็น

comments

About