Tuesday, 20/8/2019 | 9:18 UTC+7
i-News

ชาวมะดีนะห์ร่วมใจจัดอาหารเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดอันนะบะวีย์

ประชาชนผู้อยู่อาศัยมหานครมดีนะห์ได้ใช้เดือนรอมฎอนเป็นโอกาสในการต้อนรับผู้ที่มาร่วมละหมาดที่มัสยิด อันนะบะวีย์(มัสยิดของท่านนบี)

การเตรียมการเพื่อรอละศีลอด ได้นำพาชาวมะดีนะห์ ร่วมกันทำงานรับใช้สังคมให้ดีที่สุด

สำนักข่าวซาอุดีอาระเบีย (SPA) เปิดเผยภาพที่สะท้อนถึงรัศมีแห่งรอมฎอนที่มัสยิดอันนะบาวีย์ โดยมีผู้อยู่อาศัยในมะดีนะห์ อยู่ที่นั่นเพื่อเสิร์ฟอาการเตรียมละศีลอดจากอาหารที่ดีที่สุดในท้องถิ่น

หน่วยที่ให้บริการอาหารละศีลอด ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมจัดเลี้ยงอาหาร ต้องได้รับอนุญาต และมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อคุณภาพของอาหาร หากตรวจสอบพบมีการละเมิดในคุณภาพของอาหาร ใบอนุญาตจะถูกยกเลิก

อาหารละศีลอดเบื้องต้นที่มีการจัดเตรียมไว้จะประกอบด้วยอาหารต่างๆ อาทิเช่น ชา, กาแฟ, โยเกิร์ต, ขนมปัง, ข้าว, เนื้อ, ผลไม้ และน้ำผลไม้

อาหารจะถูกเสิร์ฟในบริเวณด้านนอกของมัสยิดที่กำหนดไว้เป็นที่ทานอาการสำหรับผู้ละศีลอด

อาหารละศีลอด จะปรุงใหม่โดยเริ่มหลังจากละหมาดอัสริ และจะถูกส่งเข้าไปยังมัสยิดด้วยประตูพิเศษที่เตรียมไว้เป็นการเฉพาะ

ผู้ตรวจ จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอาหารให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรนอกจากอาหารที่อนุญาต เพื่อเสิร์ฟให้กับผู้มาร่วมละศีลอด

หลังจากละหมาดมักริบอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้ก่อนจะถูกกระจายไปยังพื้นที่พร้อมสำหรับให้ผู้ร่วมละศีลอดได้รับประทาน

ความคิดเห็น

comments

About