Wednesday, 21/8/2019 | 2:37 UTC+7
i-News

นักวิชาการจีน ปลูกข้าวในทะเลทรายดูไบ ได้ไร่ละ 1 ตัน

กลุ่มสื่อจีนรายงานโครงการปลูกข้าวในทะเลทรายในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ของศาสตราจารย์หยวน หลงผิง “บิดาแห่งข้าวไฮบริด” หัวหน้าศูนย์วิจัยข้าวของจีน สำเร็จงดงาม

รายงานระบุว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ศาสตราจารย์หยวนได้เริ่มต้นโครงการทดลองปลูกข้าวในทะเลทรายชานเมืองดูไบ ซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติได้ร่วมตรวจสอบผลการทดลอง ปรากฏว่ามีข้าว 3 สายพันธุ์สามารถให้ผลผลิตได้มากถึง 6 ตันต่อ 1 เฮกตาร์ (ประมาณ 1 ตัน ต่อไร่)

ดินที่ศาสตราจารย์หยวนทดลองทำการปลูกข้าวนั้นเป็นดินที่มีสารอินทรีย์ในระดับต่ำ และมีโครงสร้างดินเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กจึงไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินได้ นอกจากนี้ ลึกลงไปอีก 7.5 เมตรจากหน้าดินเป็นน้ำทะเล ทำให้ดินกลายเป็นดินเค็มได้ง่าย

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์หยวนวางแผนปลูกข้าวให้ได้ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือราว 83,600 ตารางกิโลเมตร และจะขยายการปลูกข้าวไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้อีกด้วย

หมายเหตุ 1 เฮกตาร์ เท่ากับ 6.25 ไร่

ความคิดเห็น

comments

About