Wednesday, 21/8/2019 | 1:28 UTC+7
i-News

ฮุจญาตไทยบริจาคกว่า 60,000 แจกอาหาร ณ ทุ่งมีนา

ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ฮุจญาจไทยรวบรวมเงินกว่า 6 หมื่น ซื้ออาหาร เพื่อทำศิกอยะห์(แจกอาหาร)แก่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยกัน ณ ทุ่งมีนา โดยได้รับความสนใจจากฮุจญาจด้วยกันเป็นจำนวนมาก

ความคิดเห็น

comments

About