Wednesday, 21/8/2019 | 1:30 UTC+7
i-News

ยุโรปแล้งหนักไม่รู้ว่าจะรอดถึงฤดูหนาวหรือไม่

ภาวะแห้งแล้งทั่วยุโรปทำให้เกษตรกรต้องส่งปศุสัตว์เข้าโรงเชือดมากกว่าปกติเพราะไม่มีหญ้าเลี้ยงสัตว์ และไม่รู้ว่าจะอยู่รอดไปจนถึงฤดูหนาวนี้หรือไม่

นักเศรษฐศาสตร์ในคณะกรรมการการเกษตรสวีเดนเผยว่า ไฟป่าที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนเผาพื้นที่การเกษตรไปเป็นจำนวนมากท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบศตวรรษ คาดว่าผลผลิตธัญพืชปีนี้จะลดลงถึงร้อยละ 30 และจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหารเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูหนาวนี้

ส่วนที่เยอรมนี ทางการเผยว่าฟาร์มทุก 1 ใน 25 แห่งเสี่ยงต้องปิดตัว โดยเฉพาะรัฐโลเออร์แซกโซนี ทางตะวันตกเฉียงเหนือ แหล่งปลูกอาหารเลี้ยงสัตว์ของประเทศ คาดว่าผลผลิตปีนี้จะต่ำกว่าปกติกว่าร้อยละ 40

เช่นเดียวกับที่เนเธอร์แลนด์ สมาคมการเกาตรคาดว่าผลผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์จะน้อยลงร้อยละ 40-60 และผลผลิตธัญพืชจะลดลงร้อยละ 20

ภาวะแห้งแล้งทำให้ราคาอาหารสัตว์ทะยานขึ้นไปมาก สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ในฝรั่งเศสเผยว่า พ่อค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาฟางข้าวที่ใช้ผสมกับหญ้าแห้งเลี้ยงสัตว์จากตันละ 60-80 ยูโร (ราว 2,280-3,035 บาท) เมื่อปีก่อน เป็น 100 ยูโร (ราว 3,795 บาท)

ในขณะนี้ คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและพืชสวนอังกฤษเผยว่า ผลผลิตนมวัวลดลงมากเพราะเกษตรกรขาดหญ้าแห้ง หลายคนต้องจำใจส่งวัวนมเข้าโรงเชือดมากกว่าปกติ เฉพาะเดือนที่แล้วมีปศุสัตว์ถูกส่งเข้าโรงเชือดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18

เช่นเดียวกับเกษตรกรเยอรมนีที่ส่งปศุสัตว์เข้าโรงเชือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนก่อน แม้รัฐบาลได้อนุมัติงบช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็ตาม

ความคิดเห็น

comments

About