Thursday, 22/8/2019 | 1:17 UTC+7
i-News

คลึ่นความหนาวปกคลุม หิมะแรกตกแล้วในซินเจียง

ผลกระทบจากคลื่นความเย็นจากไซบีเรีย ส่งผลให้เกิดหิมะตกหนักครั้งแรกในฤดูใบไม้ร่วงทั่วพื้นที่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เมื่อวันพุธที่(17 ตุลาคม)ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจราจรทั่วทั้งภูมิภาค

อุรุมชีเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์เกิดหิมะตกครั้งแรกในฤดูใบไม้ร่วงในคืนวันพุธ หิมะได้สร้างความสวยงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ก็สงผลกระทบกับการจราจร และคุกคามชีวิตปกติของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทเนื่องจากไม่มีหญ้าสดสำหรับฝูงปศุสัตว์ของพวกเขา

รัฐบาลท้องถิ่นได้มอบหมายให้ตำรวจจราจรจำนวนมากมาคอยอำรวยการจราจร และทำความสะอาดถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะ และส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย

ในมณฑล Yining จังหวัด Ili Kazak ของเขตปกครองตนเองหิมะตกครั้งแรกเมื่อเวลา 06:00 น. ในวันพุธเมื่ออุณหภูมิลดลง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นออกการแจ้งเตือนระดับสีน้ำเงินสำหรับหิมะตกหนัก และคาดการณ์ว่าหิมะจะตกหนักในหลายพื้นที่ของภูมิภาคนี้

ในเขตใกล้เคียงอย่าง Tekes หิมะตกได้นำไปสู่การเกิดน้ำแข็งในพื้นที่ที่เป็นภูเขา ตั้งแต่เวลา 08:00 เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในท้องที่ได้ใช้มาตรการเพื่อจำกัดการจราจรบนถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้รถกวาดหิมะถูกส่งเข้าไปเพื่อกวาดหิมะ และกระจายเกลือบนถนนน้ำแข็งในความพยายามที่จะดำเนินการลดผลกระทบต่อการจราจร

ความคิดเห็น

comments

About