ซาอุฯทุ่มปีละ 400 ล้านริยาดสร้างโรงเรียน 120 แห่งในพื้นที่เอกชน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียที่มีกษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส เป็นประธานได้อนุมัติโครงการใหม่ในการก่อสร้างอาคารเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 400 ล้านริยาดต่อปีเพื่อสร้างโรงเรียนอย่างน้อย 120 แห่งในภูมิภาคสำคัญ ๆ ของราชอาณาจักรในระยะเวลาไม่เกิน 28 ปี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการหลังจากได้ทบทวนรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และข้อเสนอแนะของสภาเศรษฐกิจและการพัฒนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสาร Awwad al-Awwad กล่าวว่าสภาฯ ได้รับอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการลงนามในสัญญา และข้อตกลงในเรื่องนี้นอกเหนือจากการลงนามในสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการศึกษาในภูมิภาคสำคัญ ๆ ของราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปีในโครงการดังกล่าว

กระทรวงสามารถสรุปข้อตกลงกับบริษัท Tatweer Building หรือ บริษัท อื่นได้

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีมติอนุมัติบันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียกับสถาบันป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งสหประชาชาติด้วย

ความคิดเห็น

comments