Headlines

OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแก่งแม่น้ำสองสี @ไอร์บือแต”

อ.จะแนะ จ.นราธิวาส จัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแก่งแม่น้ำสองสี @ ไอร์บือแต” 

ณ บริเวณศูนย์ประสานงานชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ อ.จะแนะ ณ ที่ทำการป่าไม้ไอร์กาเวาะ ม. 4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส นาย ชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอจะแนะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแอก่งแม่น้ำสองสี @ ไอร์บือแต” มีหน่วยงานราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กองกำลังในพื้นที่ นักปั่นจักรยาน นักท่องเที่ยวที่มาล่องแก่ง และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

นางสาวสุณีย์ น้ำยาง พัฒนาการอำเภอจะแนะเปิดเผยว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแก่งแม่น้ำสองมี @ไอร์บือแต ในครั้งนี้เป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดประชาชนเป็นสำคัญ ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าเพื่อผลิตกำลังคนและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ซึ่ง อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก บ้านเมาะตาโก๊ะ หมู่ที่ 4 ต.ผดุงมาตร บ้านน้ำหอม หมู่ที่ 7 ต.ดุซงญอ และบ้านจะแนะ หมู่ที่ 2 ต.จะแนะ งบประมาณทั้งสิ้น 1,656,600 บาท  

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรม เปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ปั่นจักรยานชมวิว ล่องแก่งแม่น้ำสองสี@ไอร์บือแต” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน จ.นราธิวาส ที่ยังไม่เคยเปิดตัวมาก่อน และยังเป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ที่สวยงามและน่ามาเที่ยวชมอย่างยิ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาสัมผัสธรรมที่บริสุทธิ์ อากาศดี อาหารอร่อย และมีชาวบ้านให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในชุมชนที่เรียบง่าย และคาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

ซึ่งทางพื้นที่เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยไมตรีและอบอุ่นสำหรับภายในงานมีการสาธิตอาหารพื้นถิ่น การแสดงสินค้าและสาธิต OTOP วิถีชีวิตเผ่าซาไก โชว์การยิงลูกโป่งระยะไกล นิทรรศการวิถีพอเพียง การสาธิตการทำไอติมจากนมโค

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments