Wednesday, 21/8/2019 | 2:39 UTC+7
i-News

ซ่อมแล้ว 90% บ้านในกาซาที่ถูกยิวถล่ม

รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะปาเลสไตน์ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าบ้านเรือนชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลทำลายกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างการบุกโจมตีฉนวนกาซาในปี 2014 ได้รับการสร้างขึ้นใหม่แล้ว ตามการเปิดเผยของสำนักข่าว Safa

Mofeed Al-Hasaynehh รัฐมนตรีกระทรวงการเคหะปาเลสไตน์ ยังระบุเพิ่มเติมว่าการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 111 หน่วย เป็นการดำเนินการด้วยทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันมูลค่า 23 ล้านดอลลาร์

Al-Hasayneh กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในฉนวนกาซาอีกว่าว่า นายกรัฐมนตรี Rami Hamdallah ได้สั่งการให้เขาให้ความสำคัญกับการสร้างบ้านในดินแดนที่ถูกล้อมแห่งนี้

“เราได้สร้างที่อยู่อาศัย 9,308 ยูนิตในราคา 347 ล้านดอลลาร์และซ่อมแซมบ้านเรือน 100,000 ยูนิตที่ถูกทำลายบางภายใต้งบประมาณ 205 ล้านเหรียญ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะอธิบายเพิ่มเติมว่า “เราได้ซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยหลายชั้นจำนวน 17 หลังและสร้างย่านที่อยู่อาศัยทั้งหมดของ Al-Nada ในเมือง Beit Lahiya เรากำลังรอเงินเพื่อการบูรณห้างสรรพสินค้า Italian Mall”

เจ้าหน้าที่ชาวปาเลสไตน์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงของเขาได้ดำเนินโครงการบ้านใหม่มูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่ยากจน โครงการหลังมีมูลค่า 19 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในขณะเดียวกันเขากล่าวว่ากระทรวงได้ใช้งบประมาณ 48 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อซ่อมแซมถนน 93 แห่งในทางตอนใต้แ ละตอนเหนือของฉนวนกาซา พร้อมกับ 120 โครงการเพื่อซ่อมแซมสถานที่ราชการด้วยงบประมาณ 103 ล้านดอลลาร์

ความคิดเห็น

comments

About