ลงนามสร้างรพ. 133 เตียง ในโครงการมะดีนะตุสสลาม

วันพฤหัสบดี ที่ (21 มีนาคม 2562) เวลา 14.00 น  ณ ห้องประชุมโครงการมะดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮัมหมัด บิน ษานี ระหว่างมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม กับบริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม และ นางอายุพร กรรณสูตร CEO บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนาม มีนายสมบัติ สุขเก่า กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก แพลนเนอร์แอนด์ คอนซัลแท้นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา และกรรมการมูลนิธิมะดีนะตุสสลาม เป็นสักขีพยาน

โรงพยาบาลเชคญาซิม บิน มูฮัมหมัด บิน ษานี เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ขนาด 133 เตียงเป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้ประมาณ 800 ล้านบาท โดยได้รับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงศาสนสมบัติ ประเทศกาตาร์

สัญญาจ้างเหมาที่ลงนามในวันนี้สืบเนื่องจากกระทรวงศาสนสมบัติจากประเทศกาตาร์ ได้อนุม้ติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลต่อเนื่องจากงานก่อสร้างเดิม ซึ่งเป็นงานโครงสร้าง  Package 1A  งบประมาณก่อสร้าง 94,982,352.00 บาท ระยะเวลาสัญญา 210 วัน (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 62- วันที่ 16 ตุลาคม 62)

ที่มา madinahalsalam.com

ความคิดเห็น

comments