Saturday, 24/8/2019 | 5:15 UTC+7
i-News

ทหารแอลจีเรียประกาศว่ารัฐบาลไม่ควรบริหารประเทศต่อ

หัวหน้ากองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลงจากอำนาจ ระบุไม่เหมาะที่จะปกครองประเทศต่อ หลังประชาชนออกมาประท้วงต่อเนื่อง

หัวหน้ากองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียเรียกร้องเมื่อวันอังคาร(26 มีนาคม)ให้ประธานาธิบดีอับดุลอาซิส บูเตฟลิกา(Abdelaziz Bouteflika) ลงจากอำนาจ โดยประกาศว่าเขาไม่เหมาะที่จะปกครองประเทศต่อไป หลังจากการประท้วงของประชาชนต่อเนื่องหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายพลอะหมัด ไกด์ ซอและห์ กล่าวในสุนทรพจน์ทางโทรทัศน์ว่า “ทางออกจากวิกฤต … อยู่ในมาตรา 102” ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานาธิบดีสามารถประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากป่วยหนัก

ที่มา อาหรับนิวส์

ความคิดเห็น

comments

About