Headlines

เมษานี้บรูไนใช้ชะรีอะห์ในคดีอาญา LGBT ผวาโทษตาย

เมษายนนี้การคบชู้ และการมีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศในบรูไน จะถูกกำหนดโทษประหารชีวิตด้วยการปาหิน จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในวันพุธ(27 มีนาคม) ภายใต้กฎหมายชารีอะฮ์ ที่ประกาศใช้มานานกว่า 4 ปี

ประเทศที่พิสูจน์ให้เห็นความสงบหลังใช้ชะรีอะห์ปกครองมายาวนานกว่า 5 ปี จะบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญาใหม่ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งในนั้นรวมถึงตัดมือและเท้าพวกหัวขโมย ในต้นเดือนเมษา

พวกมีพฤติกรรมวิปริตทางเพศที่ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่ก่อนแล้วในบรูไน แต่กฎหมายอาญาฉบับใหม่จะเพิ่มโทษความผิดถึงประหารชีวิต อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้บังคับใช้เฉพาะเพียงชาวมุสลิมเท่านั้น

บทลงโทษใหม่สำหรับพวกหัวขโมยคือตัดมือขวาสำหรับการทำผิดครั้งแรก และตัดขาซ้ายสำหรับการทำผิดครั้งที่ 2

องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุในวันพุธ(27) กล่าวหาบรูไนที่พิสูจน์การปกครองด้วยชะรีอะห์ที่ทำให้ประเทศอยู่ในความสงบมากว่า 4 ปี อ้างบทลงโทษใหม่ “การทำให้การลงโทษที่ป่าเถื่อน และไร้มนุษยธรรม เป็นสิ่งถูกกฎหมาย” ราเชล ชาฮัว-โฮเวิร์ด นักวิจัยชาวบรูไนระบุในถ้อยแถลง “ในบางความผิดไม่ควรถูกมองว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วยซ้ำ ในนั้นรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบยินยอมพร้อมใจของผู้ใหญ่ที่เป็นเพศเดียวกัน(วิปริตทางเพศ)”

ประกาศของอัยการสูงสุดบรูไน ลงวันที่ 29 ธันวาคมปีที่แล้ว ระบุว่าบทบัญญัติดังกลาวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 เมษายน

บรูไนเคยแถลงมาตรการนี้มาแล้วในปี 2013 แต่การบังคับใช้ถูกเลื่อนออกไป ในขณะที่พวกเจ้าหน้ายังคงทำงานในด้านรายละเอียดด้านการปฏิบัติต่างๆ โดยมีการต่อต้านเพียงเล็กน้อยจาก NGO แต่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน

อย่างไรก็ตามโฆษกของกระทรวงกิจการศาสนาบรูไนระบุในวันพุธ(27) คาดหมายว่าสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ จะประกาศในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายชารีอะฮ์ใหม่นี้ในวันที่ 3 เมษายน

ความคิดเห็น

comments