Thursday, 22/8/2019 | 1:49 UTC+7
i-News

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ตอนที่ 5 พสกนิกรมุสลิมไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตอนที่ 2

ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ตอนที่ 5 พสกนิกรมุสลิมไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตอนที่ 2
โดย อ.อาลี เสือสมิง ที่ปรึกษาด้านศาสนา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณสัญญา ปรีชาศิลป์

ติดตามย้อนหลังคลิก ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ ตอนที่ 4 พสกนิกรมุสลิมไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ตอนที่ 1

ติดตามทั้งหมดคลิก  ไอแบงก์…รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติความคิดเห็น

comments

About