ชาวเบตงร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากุโบร์ หลังบวช 6

เมื่อวันพุธ (12 มิถุนายน) นายอาซัน บาเฮาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ นำชาวไทยมุสลิมร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนากุโบร์ (สุสานอิสลาม) หมู่ที่ 9 บ้านมาลาเหนือ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการตัดหญ้า ถางหญ้า ตัดกิ่งไม้ ด้วยการตัดหญ้า ถางหญ้าและตกแต่งสวยงาม ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนด้วยกัน เนื่องในวันรายอแน หรือวันหลังบวช 6

นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง กล่าวว่า “รายอแน” เป็นวัฒนธรรมที่มีเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เท่านั้น ส่วนมุสลิมในพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีวัฒนธรรม “รายอแน” แต่ก็จะมีกิจกรรมซึ่งต่างกันออกไปแต่ยังสอดคล้องกับหลักศาสนา วันรายอแนนั้น จึงเป็นประชามติของชาวบ้านที่ถือปฏิบัติกันมา หลังจากที่ถือศีอดอีก 6 วันในเดือนเชาวาล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดี ในอิสลามไม่ได้ห้ามอะไร โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ คือ การเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) ทำความสะอาด ระลึกถึงการตาย

ที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ความคิดเห็น

comments