วะกัฟเขายายเที่ยง ตั้งค่ายอบรม เริ่มด้วยค่ายฮาฟิซ

สันติชนจัดโครงการวะกัฟเขายายเที่ยงครั้งที่ 2 หารายได้ซื้อที่วะกัฟ ชำระหนี้ค้าก่อสร้างอาคาร พร้อมจัดตั้งค่ายอบรมเยาวชน และสถานที่ประชุมสัมมนา เริ่มค่ายแรกกับค่าฮาฟิซ กุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย

โรงเรียนอิสลามสันติชนร่วมกับมูลนิธิสันติชนเขายายเที่ยง และสมาคมสื่อมุสลิมไทย ได้ร่วมจัดงานหารายได้ 4 งาน โครงการที่ 1 วะกัฟเขายายเที่ยงครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น หาทุนชำระค่าที่ดินวะกัฟค้างจ่ายอีก 5 ไร่ 1 ล้านบาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียนค้างจ่าย 1.25 ล้านบาท ในงานมีอาหารเครื่องดื่มบริการฟรี โครงการที่ 2 จัดอบรมเทคนิควิธีจำฮาฟิซกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทยด้วยเทคนิคฮานีฟีดาให้กับครูสอนฮาฟิซ 200 คนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน ใช้งบ 639,460 บาท โครงการที่ 3 จัดค่ายอบรมฮาฟิซอัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย 8 วัน ณ ศูนย์เรียนรู้อิสลามสันติชน เขายายเที่ยง มีเด็กนักเรียน พี่เลี้ยงและครูรวม 67 คน งบประมาณ 210,000 บาท และโครงการที่ 4 จัดตั้งค่ายอบรมเยาวชน และสถานที่ประชุมสัมมนา พร้อมจัดทำสนามฟุตบอลมาตรฐานให้ออกกำลังกาย

อ.ประเสริฐ มัสซารี ประธานจัดงานกล่าวว่า โครงการจัดตั้งค่ายอบรมเกิดขึ้นจากข้อเสนอของทางนายก อบต.คลองไผ่ ให้ทางสันติชนจัดอบรมด้านศาสนาให้กับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ประมาณ 50 คน เพื่อความเข้าใจในศาสนาที่มากขึ้น เขาเสนอให้ทำห้องสัมมนา เพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่าว แต่เมื่อลงทุนแล้ว ก็อยากให้เป็นค่ายอบรมที่เปิดให้โรงเรียนต่างๆ เข้าไปใช้ด้วย

อ.อาบีดีน บุญชม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ดูแลในส่วนของการจัดค่าย กล่าวว่า พื้นที่เขายายเที่ยงในช่วงหลังของปีมีอากาศดี เย็นสบาย เหมาะสมในการจัดค่ายอบรม ซึ่งในตอนนี้มีอาคารแล้ว 1 หลัง

อ.ซอและห์ มีมูซอ ประธานโครงการค่ายอบรมเยาวชนฮาฟิซกุรอาน กล่าวว่า ในอดีตนักเรียนจะพักอยู่ประจำกับครู พื่อการดูแลได้ใกล้ชิด แต่ปัจจุบันปัญหาใหญ่คือการติดโทรศัพท์มือถือของเยาวชนหลักสูตรจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยนักเรียนของโรงเรียนอิสลามสันติชนที่เข้าโปรแกรมฮาฟิซ จะต้องมาเรียน 6.50 – 7.30 จันทร์ถึงศุกร์ และจะมีวิชาฮาฟิซแทรกเข้าไปในวิชาเรียนของทุกระดับชั้น พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ทบทวนให้กับนักเรียน และเพื่อประโยชน์ของนักเรียนจึงเป็นที่มาของการจัดค่ายที่จะช่วยให้เด็กอยู่กับเราได้ตลอดเวลาในค่าย ซึ่งนอกจากจะเน้นการท่องจำอัลกุรอานพร้อมความหมายตามวิธี “ฮานีฟีดา” แล้ว เรายังจะนำเด็กไปทัศนะศึกษาโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานลม รวมถึงการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้วิถีชีวิตชมชุนในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

นอกจากนี้ อ.ซอและห์ยังเสริมอีกว่า วิธีฮานีฟีดา เป็นหลักสูตรของสถาบันลาไรบาฮานีฟีดา ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยการใช้เทคนิคในการจำเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถท่องจำกุรอานได้ภายใน 3 ปี โดยตอนนี้มีหลายโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนอิสลามสันติชนในการถ่ายทอดเทคนิคการท่องจำดังกล่าวแล้วหลายโรงเรียน รวมถึงมีโรงเรียนอาชีวะศึกษาเข้าร่วมด้วย ซึ่งวิธีฮานีฟีดา เหมาะสำหรับทุกช่วงอายุ และสำหรับคนที่เริ่มต้น หรือเคยท่องจำมาก่อนแล้ว พร้อมนำเสนอตัวอย่างของ วิธีฮานีฟีดาด้วย

ความคิดเห็น

comments