ฮุจญาต ศอ.บต.เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในมะดีนะห์

เมื่อวันอาทิตย์ (7 กรกฎาคม) เวลา 07.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศซาอุดิอาราเบีย นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย นายศิริพง หมัดศิริ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาภาคประชาสังคม ศอ.บต. นายขอลิด แซะอาหลี ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมใน จชต.ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย ประจำปี 2562 จำนวน 140 คนเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองมะดีนะห์ อาทิ มัสยิดกุบาอ์ ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) และบรรดาสหาย (ซอฮาบะห์) ได้ก่อสร้างด้วยตัวของท่านเอง ในสมัยที่อพยพจากเมืองมักกะห์ไปยังเมืองมะดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชมสวนอินทผาลัมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมะดีนะห์

จากนั้นคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดกิบลาตัยน์ซึ่งเป็นมัสยิดที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ได้หันหน้าขณะกำลังละหมาดจากมัสยิดอัลอักซอไปยังมัสยิดฮารอมภายหลังจากได้รับโองการจากพระผู้เป็นเจ้า และในวันเดียวกันคณะได้เยี่ยมชมสมรภูมิภูเขาอูฮุด ซึ่งเป็นภูเขาที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) รวมถึงศาสนาอิสลามในหลายเหตุการณ์สำคัญๆ

นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน จิตอาสาจากจังหวัดสตูลทำงานเพื่อสังคมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ฮุจญาจในโควตาของศอ.บต. กล่าวว่า ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์ ตนจึงได้มีโอกาสเดินทางมาทำฮัจย์ครั้งแรกในชีวิต ต้องขอบคุณศอ.บต.ที่ได้ให้โอกาส และผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลที่ได้ให้ตนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนดี คนมีคุณภาพจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มาประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2562

นายนันทวัฒน์ยังกว่าว่าการจะได้ฮัจมับบรูจหรือฮัจย์ที่ได้รับการตอบรอบนั้นอยู่ที่ตัวเรา อย่างไรก็ตาม ตนมีความคาดหวังว่าจากการทำฮัจย์ในครั้งนี้ว่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 3 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม สองคือเปลี่ยนครอบครัวของตนให้เป็นครอบตัวที่เป็นแบบอย่างที่ดี และต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเอาสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เป็นสังคมที่ยั่งยืนและภายใต้ความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ นายนันทวัฒน์ยังฝากถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์แต่ยังไม่มีโอกาสได้มาว่า อยากให้พี่น้องในประเทศไทยได้มีความตั้งมั่นในความตั้งใจของตนเอง ให้เชื่อว่าทุกคนต่างมีเวลาที่เหมาะสมที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ให้แล้ว ในฐานะฮุจญาจตนได้ขอดุอาร์ให้พี่น้องชาวไทยที่ตั้งมั่นได้มีโอกาสมาประกอบพิธีฮัจย์ด้วยกันทุกคน

ที่มา ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

comments