Friday, 23/8/2019 | 9:17 UTC+7
i-News

วิทยาลัยชุมชนนราฯ ชวนปลูกโกโก้แซมในสวนยาง

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ให้ความรู้เปิดช่องทางการปลูกโกโก้แซมสวนยางเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรฝนพื้นที่

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยศาสตร์นราธิวาส  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาสได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ ในโครงการส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแซมสวนยาง เพื่อสร้างทางเลือกในการเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางในอนาคต  โดยได้รับเกียรติจากคุณจุฑาสินี บุญชูวงศ์ ผู้บริหารกลุ่มผู้ปลูกโกโก้ไทย GUSCOA และคุณอุราภรณ์ บุญดำ ผู้ปลูกโกโก้  เป็นวิทยากรในการให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

ด้านนายยุทธนา  พรมหณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า  “ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมากจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับชาวสวนยางอีกทางหนึ่งในการตัดสินใจในการปลูกพืชแซมสวนยาง ระหว่างการปลูกไม้ไผ่กับการปลูกโกโก้ เพราะพืชทั้งสองชนิดการดูแลและผลผลิตที่ได้นั้นแตกต่างกันออกไป และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะ ดิน แสงแดด อากาศ หรือน้ำ ก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสองเช่นกัน  

นายสาคร  ปานจีน  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า “ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการปลูกไม้ไผ่และโกโก้ เพื่อให้ชาวสวนยางได้มีทางเลือกในการสร้างรายได้จากการการปลูกพืชแซมสวนยางทามกลางราคายางที่ถูกในปัจจุบันนี้

นายอาบู เปาะมาตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ ผมรู้สึกตื้นเต้นทุกครั้งที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้นำความรู้ใหม่ๆมาเผยแพร่ เช่น ไม้ไผ่นั้นสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัรฑ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อการส่งออกได้และราคาก็สูงด้วย โกโก้เป็นพืชที่ปลูกง่าย ผลที่ได้สามารถขายได้ในราคาที่สูงและเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาด”

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 

ความคิดเห็น

comments

About