Friday, 23/8/2019 | 8:48 UTC+7
i-News

สำนักงานกิจการฮัจญ์ไทย เดินหน้ายกระดับการประชาสัมพันธ์ฮัจญ์ไทยสู่สากล

เมื่อวันอังคาร (16 กรกฎาคม) ที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ประจำนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ประจำนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทำงานฝ่านประชาสัมพันธ์ นำโดยนางสาวสุนิตา มินซาร์ เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ตลอดเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี ฮ.ศ.1440

โดยที่ประชุมได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของผู้แสวงบุญชาวไทยไปยังประชาชนที่อยู่ในประเทศไทย

ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ประจำนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยได้ทยอยเดินทางเข้าสู่นครมักกะฮ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญฮัจญ์ชาวไทย นับตั้งแต่ที่ผู้แสวงบุญเดินทางถึงนครมักกะฮ์ และส่งผู้แสวงบุญแต่ละคณะให้ถึงที่พักด้วยความราบรื่น นอกจากนี้การประสานงานกับทางการประเทศซาอุดีอาระเบีย ก็เป็นที่น่าพอใจ และยังไม่มีปัญหาที่น่ากังวล

อย่างไรก็ตามในขณะนี้สิ่งที่จะต้องเน้นย้ำกับผู้ประกอบการและผู้แสวงบุญ คือ เรื่องของข้อกำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ทางประเทศซาอุดีอาระเบียขอความร่วมมือ อาทิ การห้ามใช้เครื่องขยายเสียงของผู้ประกอบการในการนำผู้แสวงบุญไปยังสถานที่ต่าง ๆ และการพกบัตรประจำตัวทุกครั้งในขณะออกจากที่พัก ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งผู้แสวงบุญและผู้ประกอบการฮัจญ์ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ที่มา/ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

comments

About