Friday, 23/8/2019 | 10:09 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ เสริมสร้างความรู้รับมือภัยไซเบอร์

คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ “เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญของภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมการธนาคาร” เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของคณะกรรมการธนาคารให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 23 สำนักงานใหญ่ ไอแบงก์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About