Friday, 23/8/2019 | 9:51 UTC+7
i-News

ฮุจญาตทางเรือชุดแรกถึงซาอุฯแล้ว

กลุ่มฮุจญาตกลุ่มแรกที่เดินทางมาทางทะเลเดินทางจากท่าเรือ Sawakin ในซูดาน ถึงท่าเรืออิสลามเจดดะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยฮุจญาตจำนวน 1,633 คน โดยมี Saad bin Abdulaziz Al-Khalb ประธานการท่าเรือซาอุดิอาระเบีย (MAWANI) และเจ้าหน้าที่ของท่าเรือร่วมให้การต้อนรับ

ประธาน MAWANI กล่าวว่าแผนการดำเนินงานที่เตรียมไว้สำหรับฮัจย์ในปีนี้มีเป้าหมายที่จะรับผู้แสวงบุญ 22,000 คนผ่านท่าเรืออิสลามเจดดะห์ถือเป็นจำนวนฮุจญาตที่เพิ่มขึ้นถึง 37% จากปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ฮุจญาตจะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ 4 ลำ 22 เที่ยว ถือว่าเป็นจำนวนเที่ยวการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถึง 29% จากปีที่ผ่านมา

ที่มา SPA

ความคิดเห็น

comments

About