Friday, 23/8/2019 | 8:49 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ร่วมส่งฮุจญาตไปฮัจย์

เมื่อช่วงเช้าวันอังคาร 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มี  “พิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ มหานครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2562”  โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องผู้แสวงบุญที่มาร่วมส่งผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก

โดยไอแบงก์ได้ร่วมสนับสนุนอาหารว่าง และน้ำดื่มแก่ฮุจญาตดังเช่นทุกปี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ  ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ ไอแบงก์ได้สนับสนุนน้ำดื่มแก่ฮุจญาตที่ออกเดินทางจากสนามบินนราธิวาส สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ สนามบินนานาชาติกระบี่ อีกด้วยเช่นกัน

ความคิดเห็น

comments

About