Friday, 23/8/2019 | 8:48 UTC+7
i-News

ฮุจญาตไทยร่วม Big Cleaning นำความสะอาดสู่ที่พักในมีนา

ที่พักฮุจญาตไทย ณ ทุ่งมีนา ประเทศซาอุดิอาระเบีย ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานเกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้นำเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของทางการไทยและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พร้อมด้วยฮุจญาตชาวไทยร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดหรือ Big cleaning Day เพื่อรณรงค์จัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสถานที่พักของฮุจญาตไทย โดยสถานที่พักดังกล่าวเป็นเต็นท์ที่พักชั่วคราว ซึ่งฮุจญาตชาวไทยเข้าพักเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ ทำให้ต้องทำการดูแลรักษาความสะอาด

ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานเกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning ในวันนี้เป็นความร่วมมือในการทำความสะอาดระหว่างทางการไทยกับฮุจญาต เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ซึ่งความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา แม้ฮุจญาตจะพักที่นี่ไม่กี่วัน แต่ก็ต้องทำช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

โดยสิ่งที่ทำในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้เห็นว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดี มีการช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด 

ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือทุกบริษัทและผู้ประกอบการ นำผู้แสวงบุญร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประเทศเดียวที่จัดกิจกรรมและยังได้รับความชื่นชมจากทางการซาอุดิอาระเบียอีกด้วย

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

comments

About