Headlines

ทหารพรานลุยช่วยน้ำท่วมที่ระแงะ

วันจันทร์ที่ (2 ธันวาคม) จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในห้วง 5 วันที่ผ่านมา โดยท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนปกคลุมและตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้ง 13 อำเภอ ล่าสุด พ.อ.ธีร์พัชร์ เอมพันธุ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมกำลังพลของฝ่ายกิจการพลเรือนได้นำถุงยังชีพจำนวนหนึ่ง ลุยน้ำท่วมในพื้นที่ บ.บ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรรวมทั้งบ้านเรือนของราษฎรจนบางหลังพังเสียหาย ไร้ที่อยู่อาศัย ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน อีกทั้งเส้นทางสัญจรไป-มาในหมู่บ้านถูกตัดขาด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดย อ.ระแงะ พื้นที่ 7 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในระลอกแรกนี้

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดขณะนี้ จากรายงานที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มแต่ละอำเภอได้แจ้งตรงเข้ามายัง จ.นราธิวาส โดยสภาวะน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างแล้วรวม 4 อำเภอคือ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.สุไหงปาดี และ อ.ระแงะ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดนราธิวาสขอชี้แจงช่องทางหลักของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องคือศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 แต่ละอำเภอ รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมเชื่อมโยงการประสานงานทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพภายใต้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 ส่วนการแจกถุงยังชีพ มีนโยบายพิจารณาตามความรุนแรงของสถานการณ์ หรืออย่างน้อยต้องท่วมมาแล้วมากกว่า 3 วัน ส่วนแนวทางการแจกถุงยังชีพ ขอให้แต่ละชุมชนหมู่บ้านไปทำประชามติว่า ครัวเรือนใดที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับต้นๆ โดยพิจารณาจากผู้มีฐานะยากจน และได้รับความเดือดร้อนเป็นหลัก เนื่องจากถุงยังชีพมีจำกัดอีกทั้งหากหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์จะมอบถุงยังชีพหรือการช่วยเหลือใดๆขอให้ประสานมายังศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 แต่ละอำเภอเท่านั้นเพื่อจะได้บริหารจัดการให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าถึงและเท่าเทียม

สำหรับเกษตรกรที่ทำสวน ปศุสัตว์และประมง ขอให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยก่อนการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ กรณีแจ้งภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆในทุกกรณี ทั้งนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้งดเว้นการเล่นน้ำในแม่น้ำทุกแห่งในห้วงการเกิดอุทกภัยอย่างเด็ดขาด ที่สำคัญงดเชื่อข่าวลือกรณีเขื่อนมาเลเซียแตกหรือมาเลย์ปล่อยน้ำเข้ามาในพื้นที่ เนื่องจากกระแสน้ำที่จะไหลมาจากมาเลเซียเป็นเพียงแม่น้ำสายเล็กๆ และเส้นทางไหลของน้ำจากเขื่อนในประเทศมาเลเซียจะไหลลงสู่แม่น้ำของมาเลเซียเท่านั้น ไม่มีช่องทางใดที่จะไหลเข้ามาในแม่น้ำโก-ลกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เน้นย้ำว่า กรณีที่มีข่าวลือใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอผ่านทางสังคมออนไลน์ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ปี 2562 เท่านั้น

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments