Headlines

บาติก ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้สู่ชุมชน

นึกถึงผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆ ครั้ง ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ

สำหรับ ยาดาบาติก ตั้งอยู่ 14 หมู่ 10 บ้านกูแบยู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นกลุ่มผ้าบาติกที่มีความแตกต่างออกไป ซึ่งผ้าบาติกของที่นี่เป็นอีกหนึ่งสินค้า OTOP  ของดีนราธิวาส  เป็นกลุ่มบาติกที่มาพร้อมกับแนวคิดที่สะท้อนเสน่ห์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงทำให้ผ้าบาติกแห่งนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร

ด้าน นางยูไนดา มะดือเร  กล่าวว่า ศูนย์ยานดาบาติก จากกลุ่มเล็กๆเป็นน้องเยาวชนแตะบอลไม่มีงานทำแต่ปัจจุบันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและคนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผ้าบาติกเป็นสินค้า OTOP ระดับ  5 ดาว ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันผลิตและจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้า และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งมีการสั่งซื้อเข้ามาเรื่อย ๆ ตลอดจนเข้าร่วมแข่งขันและการประกวดผ้าบาติกในงานต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ซึ่งทางกลุ่มจึงการวางแผนคิดค้น เทคนิค ลวดลาย รูปแบบ และตลาด ที่มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยมีรูปแบบธุรกิจแบบกลุ่มผู้ผลิตชุมชน หากผู้ได้สนใจสามารถเข้าไปชมสินค้ายาดาบาติก สามารถติดต่อได้ที่ FB: YadaBatikNarathiwat  เบอร์ โทร :  073 538438, 081 898 7035 โทรสาร : 073 538438            

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments