ขนส่งนราธิวาสระดมคัดกรองรถโดยสาร

ขนส่งนราธิวาส ระดม จนท.ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ และผู้โดยสารที่ลงรถบัสทุกคันที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนหลังรับ-ส่ง แนะสวมหน้ากากอนามัย หลังพบผู้ป่วยแล้ว 6 ราย

วันจันทร์ 23 มีนาคม ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดฯ ร่วมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารตรวจคัดกรองเข้ม ด้วยการวัดอุณหภูมิในร่างกายพนักงานขับรถ และผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะทุกคน พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเบาะที่นั่ง และจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในรถทุกคัน ทั้งก่อนและหลังผู้โดยสารลงจากรถ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นมากขึ้น

ทั้งนี้หลังจาก จ.นราธิวาส  นราธิวาส พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 6 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง จำนวน 103 ราย ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส ได้รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 6 ราย และผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเฝ้าระวัง จำนวน 103 ราย

ขณะที่กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ศูนย์  EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาส เร่งปฏิบัติการเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 พร้อมแนะนำประชาชน “อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ของโรค COVID-19 ประเทศไทยได้จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1422   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์  EOC COVID-19 จังหวัดนราธิวาสโทร.073-642637 หรือ 073-532056-59 ต่อ 123

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments