Headlines

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ด่านโกลกตรวจเยี่ยม ล้าง-ฆ่าเชื้อ

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และร่วมทำความสะอาดด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก

พลลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ณ ด่านตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 1107 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านด่านตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุดควบคุมและป้องกันชายแดน ณ จุดผ่อนปรน บ้านตอออ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เข้มงวดเรื่องการลักลอบเดินทางเข้าประเทศของคนไทยจากประเทศมาเลเซียผ่านช่องทาง และท่าข้ามที่ผิดกฎหมาย รวมถึงให้เพิ่มมาตรการสกัดกั้นด้วยการจัดกำลังเสริมในพื้นที่ต่างๆ ตลอดแนวชายแดนจนถึง วันที่ 15 เมษายน 2563 หากตรวจพบว่ามีการข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจะดำเนินการจับกุมส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองกักกันโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยัง ได้ฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนให้อยู่บ้านเพื่อร่วมกันหยุดยั้งโรคโควิด-19 และช่วยกันแจ้งเบาะแส หากพบเห็นบุคคลลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายโดยให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้โดยตรง

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ล้างทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปทำงานยังประเทศมาเลเซีย และใช้บริการด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ในการเข้าออกผ่านแดนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน และยับยั้งไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันล้างทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก

ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบหมายให้อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมในการทำความสะอาดในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปทำงานยังประเทศมาเลเซีย และใช้บริการด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ในการเข้าออกผ่านแดนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปยังตอนในของพื้นที่มากกว่านี้ ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหาร พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและและ                                              

 ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments