Headlines

นราธิวาส จับมือโรงแรมในสุไหงโก-ลก เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นก่อนกลับบ้าน

จังหวัดนราธิวาส จับมือผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมความพร้อมเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นก่อนกลับบ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการรองรับผู้ป่วย COVID – 19 ว่า จะมีการจัดเตรียมสถานที่ดูแล (Local Quarantine) เพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้มีการจัดสถานที่รองรับไว้แล้ว จำนวน 29 แห่ง รองรับได้ 1,025 คน มีผู้เข้าพัก 138 คน และยังได้เปิดรับสมัครโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมใช้สถานที่รองรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้นก่อนกลับบ้าน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ที้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว จะถูกย้ายมารักษาตัวต่อที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ 1 และเมื่ออยู่ในระยะพักฟื้นจะสามารถเข้าพักในโรงแรมซึ่งจัดเป็นสถานที่รองรับได้ เป็นการพักฟื้นก่อนกลับบ้าน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยยืดระยะเวลารักษาผู้ป่วยเป็นเวลา 28 วัน เพื่อไม่ให้ประชาชนมีความตระหนก แต่ต้องมีการทำความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลระบบสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักอนามัยทั้งก่อนและหลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในห้องเท่านั้น และมีการบริการอาหารและน้ำจากหน่วยงานในพื้นที่

ด้านนายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส และเจ้าของโรงแรมฮาวายในอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า  ในสถานการณ์ที่ COVID – 19 กำลังระบาดอย่างหนัก ทำให้โรงแรมต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ เมื่อได้รับการประสานจัหวัดนราธิวาสให้เข้าร่วมเป็นสถานรองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนห้องว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นสถานที่พักของผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งโรงแรมมีความพร้อมในการรองรับ โดยมีห้องพัก จำนวน 25 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะคิดค่าใช้จ่ายห้องละ 100 บาทต่อวัน ในราคาเหมาจ่ายทุกห้อง ในการเสนอตัวเข้าร่วมเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นเนื่องจากมั่นใจในระบบสาธารณสุข โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจะเข้ามาตรวจความพร้อมของสถานที่ ซึ่งผู้ป่วยจะต้องอยู่ในห้องพักเท่านั้น และต้องดูแลตัวเองได้ การเข้าร่วมเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments