ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมคณะ เยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง

ผู้ว่าฯนราธิวาสพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และเยี่ยมศูนย์ Local Quarantine พร้อมชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาที่สนับสนุนพื้นที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ที่ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ให้กำลังใจพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองของด่านสุไหงโก-ลก  และสอบถามถึงการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่เดินทางผ่านด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก พร้อมทำความเข้าใจถึงการกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ในศูนย์ Local Quarantine ของจังหวัดนราธิวาส โดยกล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้พยายามทำให้ดี ซึ่งหากมีเหตุขัดข้องขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำศูนย์ Local Quarantine ทั้งนี้ ศูนย์ Local Quarantine ของจังหวัดนราธิวาส ได้ปรับสถานที่ต่างๆมาเป็นสถานที่กักตัวสังเกตอาการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่ง มีอาหารบริการทุกมื้อ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนแสงธรรมวิทยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้เปิดให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ Local Quarantine มีผู้กักตัวสังเกตอาการเป็นชาย จำนวน 66 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบอินทผาลัมและขนมให้แก่ตัวแทนผู้กักตัวสังเกตอาการ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจ โดยได้กล่าวว่า การกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน เป็นการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพราะหากไม่มีการกักตัวเชื้อจะแพร่กระจายไปสู่ครอบครัวได้

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนดารุลฟุรกอน ซึ่งมีนายมูฮำมัดรอสาลี หะยีดือราแม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน กำนันในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พูดคุยกับผู้กับผู้กักตัวสังเกตอาการในโรงเรียน ซึ่งมีจำนวน 61 คน และมอบอินทผาลัมและขนมให้แก่ตัวแทนผู้กักตัวสังเกตอาการ รวมทั้งกล่าวขอบคุณผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนดารุลฟุรกอนที่ได้เปิดให้ใช้สถานที่ และความชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆที่เป็นตัวอย่างของการเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกด้วย

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments