ซาอุดิอาระเบียเปิดตัวแท็กซี่บินได้ไร้คนขับในช่วงพิธีฮัจญ์

ซาอุดีอาระเบียเปิดตัวบริการแท็กซี่ทางอากาศไร้คนขับสำหรับฮุจญาตในช่วงเทศกาลฮัจญ์ปีนี้

โดยแท็กซี่บินได้ไฟฟ้าจะขนส่งฮุจญาตข้ามสถานที่สำคัญ อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งสินค้า ตามรายงานของสำนักข่าว SPA

ซอเละห์ บิน นัสเซอร์ อัล-จัสเซอร์ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและบริการลอจิสติกส์ของซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่าแท็กซี่บินได้คันนี้เป็นแท็กซี่คันแรกของโลกที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานการบินพลเรือน

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เขาได้เห็นการบินขึ้นในแนวดิ่งของยานพาหนะอัตโนมัติในระหว่างการเปิดตัว โดยมี อัลดุลอาซิส อัล-ดูอัยอิญ ประธาน General Authority of Civil Aviation (GACA), รูมาอิ อัล-รูมาอิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและโลจิสติกส์ และผู้แทนหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดตัวแท็กซี่ทางอากาศเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการใช้เทคโนโลยีการขนส่งล่าสุดแห่งอนาคต และใช้โมเดลการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์แห่งชาติ ราชอาณาจักรมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงภาคการขนส่งให้ทันสมัยผ่านการเปิดตัวเทคโนโลยีแท็กซี่อากาศ รถยนต์ไฟฟ้า และรถไฟไฮโดรเจน

อัล-จัสเซอร์ กล่าวว่ากระทรวงกำลังทำงานเพื่อยกระดับการคมนาคมอัจฉริยะ และพัฒนากฎหมาย และระบบที่ช่วยให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

นอกจากนี้ยังพยายามที่จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทดลองเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายเทคโนโลยีการขนส่งในอนาคต

อัล-ดูอัยอิญ จาก GACA กล่าวว่าแท็กซี่บินได้เป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มที่สำคัญที่สุดของแผนงานการเคลื่อนย้ายทางอากาศขั้นสูง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาการเดินทางของผู้โดยสารภายในพื้นที่แออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการเฝ้าระวังและ งานตรวจสอบด้วยความรวดเร็ว

แท็กซี่ทางอากาศเป็นหนึ่งใน 32 เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ให้บริการฮุจญาตในช่วงพิธีฮัจย์ปีนี้

ความคิดเห็น

comments