Thursday, 20/6/2019 | 9:16 UTC+7
i-News

ไทย-อินโดฯ ฝึกผสม “Elang Thainesia XVII” ฝึกบิน F16 ที่กองบิน 1โคราช

เฟสบุควาสนา นาน่วมรายงานว่า พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พลอากาศเอก อากุซ ซูปรีอัทนา เสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสม Elang Thainesia XVII ครั้งที่ ๑๗ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ นครราชสีมา

การฝึกผสม “Elang Thainesia XVII” เป็นการฝึกปฏิบัติการทางอากาศ ระหว่าง กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศอินโดนีเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นาวาอากาศเอก มนูญ รู้กิจนา รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ฝ่ายไทย และ นาวาอากาศเอก โบโว่ บูดิอาร์โต้ เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ฝ่ายอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมรบของหน่วยบินที่เข้าร่วมการฝึก ตลอดจนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสมระหว่างสองชาติ

ที่สำคัญยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สำหรับอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ กองทัพอากาศไทย ได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือเครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน ๑๐๒ และฝูงบิน ๑๐๓ เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๖ เครื่อง ในขณะที่ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จัดเครื่องบิน F-16 จากฝูงบินที่ ๓ และฝูงบินที่ ๑๖ เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๕ เครื่อง

โดยการฝึกประกอบด้วย การฝึกบินทำความคุ้นเคย การฝึกบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ การฝึกบินสกัดกั้น และการบินประกอบกำลังขนาดใหญ่

ความคิดเห็น

comments

About