Thursday, 20/6/2019 | 4:02 UTC+7
i-News

คนยิวสละสัญชาติเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียวกับปีก่อน

จำนวนของชาวอิสราเอลที่สละสัญชาติของพวกเขาในปี 2014 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี 2013 จากการเก็บสถิติของทางการอิสราเอล

หนังสือพิมพ์รายวัน Yedioth Ahronoth ของอิสราเอลรายงานว่า ในปี 2014 มีพลเมืองอิสราเอล 765 คนที่ยื่นขอสละสัญชาติของพวกเขาเพิ่มสูงขึ้น 60% เมื่อเทียบกับจำนวนพลเมืองอิสราเอลที่ยื่นขอสละสัญชาติ 478 คนเมื่อปีก่อน อ้างข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยทางการอิสราเอล ที่รวมข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสถานทูตอิสราเอลในต่างประเทศ

หนึ่งในเหตุผลหลักที่อ้างเพื่อยื่นขอสละสัญชาติรวมถึงความไม่เต็มใจที่จะถือสองสัญชาติในขณะที่คนอื่น ๆ ระบุว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะถือหนังสือเดินทางของอิสราเอล หรือระบุว่าตนเองจะไม่กับเข้าไปอาศัยอยู่ในอิสราเอลอีก

ส่วนใหญ่ของการร้องขอเพื่อสละสัญชาติอิสราเอลมาจากประเทศเยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรียและสหราชอาณาจักร

โดยมีผู้ถือสัญชาติอิสราเอลราว 8 ล้านคนประมาณร้อยละ 20 เป็นชาวอาหรับ ในขณะที่มีชาวยิวประมาณ 500,000 บุกรุกดินแดนปาเลสไตน์เข้าไปสร้างที่พักในนิคมกว่า 100 แห่งในดินแดนปาเลสไตน์หลังจากปี 1967 ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายระหว่างประเทศ

ความคิดเห็น

comments

About