Thursday, 23/5/2019 | 8:47 UTC+7
i-News

คนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาถ่านหิน ยื่นหนังสือถึงนายก อบต.ปากบาง ขอข้อมูลการใช้ที่สาธารณประโยชน์

เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยื่นหนังสือถึงนายก อบต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อขอคัดถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่สาธารณประโยชน์ หลังสร้างความกังวลใจแก่ชาวบ้านโดยรอบ

วันจันทร์ (28 กันยายน) ASTV รายงานว่าทางเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประมาณ 50 คน ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายก อบต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา ณ ที่ทำการ เรื่องขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขอใช้ และการขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อประกอบกิจการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และขอทราบกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และขอคัดถ่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดเจาะดินชายฝั่งทะเล และขอทราบกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สร้างความกังวลใจให้แก่ชาวบ้านต่ออนาคตของเขา และการขุดเจาะได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวประมง เนื่องจากจับปลาได้ลดลง เพราะการขุดเจาะทำให้น้ำทะเลขุ่น และมีเสียงสั่นสะเทือนทำให้สัตว์น้ำไม่เข้ามาชายฝั่ง

ความคิดเห็น

comments

About